ועדה עירונית לאיכות הסביבה טרם הוקמה בעיריית ת"א למרות הפיכתה לוועדת חובה

עיריית ת"א נמנעת מהקמת ועדת חובה לאיכות הסביבה בטענה שהשר לאיכות הסביבה לא העביר שם של נציג מטעמו, נציג שאמור להיות אחד מהרכב חברי הועדה הכולל ארבעה חברי מועצה, עובד עירייה ושני תושבי העיר. ערים אחרות, כגון חיפה וירושלים, הקימו את ועדות החובה גם ללא נציג השר. חברת המועצה ויו"ר ועדת הרשות לאיכות הסביבה, מיטל להבי, נלחמת להפיכת הועדה לוועדת חובה.
tensviva