ועדת בטיחות בדרכים, דצמבר 2019

ועדת הבטיחות שהתקיימה בדצמבר 2019 התמקדה בנושא שימוש באופניים חשמליים בתיכונים בתל אביב-יפו והצורך לעודד את השימוש הנכון והבטוח בהם, לאור המדיניות שלנו לעודד שימוש בכלים זעירים במרחב ברחובות העיר. בועדה הודגש כי העירייה פועלת לשמירת הבטיחות של נושאי הכלים הדו גלגליים, בדרכים הבאות:

  • קידום חקיקה מול הכנסת להגבלת גיל הרוכבים, למתן סמכויות פיקוח לפקחים (שאותם עוד נצטרך להרחיב), ובעתיד לרישוי וביטוח של כלל הכלים הזעירים
  • הסדרה של הקורקינטים השיתופיים בעיר באמצעות הגבלת מספרם, הצבת לוחיות זיהוי וסימון מתחמי חנייה לקורקינטים
  • ניתן עדכון ביחס לכללים המגבילים שהחילו המפעילים על המשתמשים לעניין גיל רכיבה החל מ-18 בלווי דרישה לרישיון נהיגה.
  • המשך ביצוע שבילי אופניים בעיר תוך מחוייבות לקדם חיבור ורציפות בצמתים
  • מיתון התנועה באמצעות הגבלת מהירות כלי רכב והעלאת בטיחות הרוכבים בזכות הדך המשותפת
  • קידום תוכנית לחינוך תעבורתי בכלל ובתיכונים בפרט. הוצג מתווה למיפוי תחבורה לתיכונים כדי להגדיר צרכים במטרה לספק פתרונות כבר ב- 2020, הוצגו פרויקטי חלץ עתידיים (ראו מצגת)

    בוועדה נכחו נציגי העירייה, נציגי מנהיגות ההורים בתיכונים, נציגי מועצת הנוער, נציגי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נציגי ועדת שכונות, נציגי בית חולים איכילוב כמו גם נציג משפחות שכול.
    בדיון נשמעו דעות שונות שנגעו לאכיפת השימוש בכלים דו גלגליים, חלק טענו לאכיפת יתר, חלק טענו כי לא קיימת מספיק אכיפה. עלתה דרישה לביצוע שבילי אופניים נוספים והצורך בהדרכה במוסדות החינוך.

הוחלט על הקמת פורום לחינוך תעבורתי בנוסף לועדת בטיחות הציבורית ולפורום המקצועי לבטיחות וזאת על מנת לקדם בנחישות את תחום החינוך התעבורתי וההסברה.

פרוטוקול ועדת בטיחות בדרכים 10.12.19