חברה: חברה אזרחית, שיתוף והשתתפות הציבור/ מיטל להבי

מאמרה של מיטל להבי מיום 16.01.2002 על כוחה של השתתפות הציבור בתהליכי קבלת החלטות כביטוי לחברה האזרחית. המאמר מדגיש את חשיבות השקיפות והנגישות למידע החיוניים לבניית אמון הדדי בין הממסד לאזרחים.

חברה אזרחית, שיתוף והשתתפות הציבור