חוף הים של כולנו – מצגת ההרצאה

על חוף הים לכולם, הלכה למעשה הרצתה מיטל להבי בכנס הארצי של איגוד המתכננים בישראל.

הוספת תגובה: