יותר ירוק

אני פועלת ליישם את זכותם הסביבתית הבסיסית של התושבים לגנים ציבוריים מפותחים בקרבת מגוריהם. כמו כן אפעל למתן העדפה מתקנת ביישום שטחים ירוקים בשכונת חסרות. בפלורנטין הצלחתי להביא להחלטה לרכישת שטחים לגינות, וזו רק ההתחלה. ביוזמתי תיערך בדיקה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה להקצאת 7 מ"ר לנפש בכל שכונות העיר, כפי שנקבע בהחלטת ממשלה.

הוספת תגובה: