משנים את פירמידת התחבורה

מסכמים עשור, פותחים את שנת 2020

כל מי שמכיר אותי יודע שתחבורה היא בנפשי, לא רק בגלל שזה התיק שבו אני מחזיקה כבר קדנציה שניה, אלא בגלל העוצמה וההשפעה הרבה שיש לתחבורה על חיינו, הרבה מכפי שאנו כלל מודעים לה. תחבורה היא בראש ובראשונה היכולת שלנו להתנייד ממקום למקום, היא משפיעה על איכות החיים שלנו, מעצבת את פניה של העיר שבה אנו חיים וחשוב מכל – היא כלי מרכזי ביצירת צדק חברתי, בצמצום פערי מרכז ופריפריה, ובשוויון ההזדמנות שזו מאפשרת.

במסגרת פועלי בתחום התחבורה, הובלתי ואני ממשיכה להוביל שורה ארוכה של רפורמות, שינויים ושיפורים בתחום התחבורה שאת מקצתן אמנה בפניכם:

  • יזום והובלת פרויקט "נעים בסופ"ש" – מערך התחבורה המטרופוליני שהחל בחודש נובמבר האחרון ומאגד תחתיו 4 רשויות שמפעילות 6 קווים בימי שישי ושבת.
  • קידום תוכנית תכנית אסטרטגית לתחבורה בת-קיימא שמטרתה להביא לצמצום השימוש ברכב פרטי ולעודד התניידות באמצעי ברי קיימא.
  • הקמת היחידה לתכנון תחבורה ציבורית בעיריית תל אביב יפו מתוך שאיפה להיות עיר מובילה בתחום ולא נגררת.
  • הובלת הרפורמה במוניות השירות בישראל, הכוללת הגדלת שירותי מוניות השירות בפריסה עירונית וארצית רחבה והוספתן לשירותי ה"רב קו".
  • הקמת פורום תחבורה מטרופוליני בו שותפות כ- 20 רשויות באזור המרכז ומקדמת הקמת רשות מטרופולינית בעלת סמכויות סטטוטוריות שתהיה הגורם האחראי על התחבורה במטרופולין.
  • הסדרת פעילות הקורקינטים והכלים החשמליים השיתופיים בעיר, אשר חייבה את החברות המפעילות בחובת רישוי לכלים, קיום הדרכה בטוחה, חובת חבישת קסדות ועוד.
  • ייזום וקידום ה"אקו תלוש" – מתווה שיאפשר שינוי בשיטת תגמולי השכר לעובדי ציבור באופן שיאפשר להמיר הטבת אחזקת רכב בהטבת הגעה ירוקה לעבודה.
  • קידום תוכניות סלילת שבילי אופניים ורישות כל העיר במסלולים מותאמים בהיקפים של אלפי ק"מ.  
  • קידום פרויקט הקמת חניוני אופניים רבי קיבולת, שהראשון בהם יוקם בקרוב בתחנת רכבת סבידור, בשיתוף רכבת ישראל, אחוזות חוף וגורמי העירייה, באופן שיעודד את השימוש באופניים ויבטיח את השמירה על הכלים הפרטיים.
  • ייזום כנס ומחקרים לתחבורה ציבורית ומגדר שנועד לזהות את הצרכים המיוחדים לנשים בתחבורה הציבורית ולפעול להתאמתם למען מחצית מהאוכלוסייה.