ירוק או בטון? דילמות בהרחבת פארק הירקון

הצעה לסדר של מיטל להבי למועצת העיר בדמות מצגת השואלת: עתיד מרחב הירקון – ירוק או בטון?

בהצעה מודגשת חשיבות השמירה על ריאה ירוקה לעתיד, קידום טיפוח מרחב הירקון, שיקום המערכת האקולוגית והנופית בירקון על מנת ליצור פארק גדול יותר לטובת הדורות הבאים ולהמנע מניצול השטח לבינוי שאינו הפיך.
 

הוספת תגובה: