ירוק בחניונים

מצגת בנושא פיילוט הטמעת עקרונות ירוקים בחניוני אחוזות החוף –

מחניון עילי לחניון עילאי!

חניונים ירוקים