ירוק זה השחור החדש

עיר צריכה להיות מרחב מקיים, נגיש ושיוויוני עבור תושביה, כזה שיוצר איזון בין הצרכים הגשמיים של העיר לבין צרכי הסביבה, כזו שמתוכננת כדי לשרת באופן מקסימלי את הציבור, אך לפגוע באופן מינימלי בסביבה, בזיהום האוויר ובריאות הירוקות המספקות את החמצן, תרתי משמע, של העיר הסואנת.

ראייה סביבתית היא אחד מעמודי הטווח בעבודתי והיא ניכרת בכל התחומים בהם אני עוסקת בפעילותי הציבורית, ועל כך גם זכיתי באות הגלובוס הירוק לאישיות ציבורית לשנת 2016, שהוענק לי בכנסת על ידי ארגון חיים וסביבה, והוכרתי על ידי החברה להגנת הטבע כחברת המועצה הפעילה ביותר בתחום הירוק.

בין שלל פעילויותיי בתחום הסביבה, ניתן למנות את הפרויקטים המרכזיים ובהם:

  • מעבר רידינג מפחם לגז מזהם.
  • גיבוש וקידום חזון הטבעת המטרופולינית הירוקה וחיבור רשת צירים ירוקים המחברים בין חלקיה השונים של העיר. 
  • ניסוח מדדים וקריטריונים לתכנון וביצוע של רחובות בני-קיימא בשיתוף עם בית הספר ללימודי סביבה על שם "פורטר", המהווים כיום מורה דרך לתכנון סביבתי של רחובות.
  • הסדרת הליך הסמכת גני הילדים בעיר לגנים ירוקים, כחלק ממנו תוקצב לראשונה תחום שדרוג חצרות גני ילדים והוגדרו קריטריונים ומדדים לתכנון חצרות מקיימות לגני ילדים.
  • קידום תכנית "בתאבון" התומכת בתזונה בריאה ובצריכת מזון בריא בעיר ולצד זאת במיזם ארוחות מסובסדות לילדים וברות-השגה לקשישים ולסטודנטים. \