כינוס ועדת תחבורה בנושא "להציל את אלנבי"

ועדת התחבורה העירונית התכנסה ב- 4.5.16 ודנה בחזון רחוב "אלנבי" ובעקרונות התכנון והשדרוג של הרחוב בהיבט של: טיפול במפגעים ושדרוג חזות הרחוב, הפחתת הגודש התחבורתי וצמצום זיהום האוויר והרעש הנגרמים מתחבורה.
בדיון הוצגו תוצרי המשימות שניתנו לכל אחד מהגורמים בדיון הקודם:
חברת "דן" – התחייבה שבתוך פרק זמן של עד שנתיים יוחלפו כמעט כל (90%) האוטובוסים הנוסעים ברחוב אלנבי לאוטובוסים מתקן EURO6 החדש. התהליך כבר החל וכבר היום ניתן לראות אוטובוסים חדשים נוסעים ברחוב. בנוסף עד סוף 2016 יכנסו לשימוש 5 אוטובוסים חשמליים לקו 4.
המשרד להגנת הסביבה – הציב תחנת ניטור זיהום אויר ברחוב
עיריית ת"א -יפו – העירייה תכננה הפרויקט בהובלת מנהל ההנדסה. מופו המפגעים הדורשים טיפול ב-3 חתכים: בטווח המיידי פרויקט שדרוג הרחוב יתרכז בשילוט, גגונים וסככות, גדרות, אזורי ישיבה וצמחיה. כמו כן מצב התברואה ברחוב יטופל בטווח המידי. בטווח הקרוב יתרכז הפרויקט בפינוי המרחב הציבורי, טיפול בחניה על
המדרכות (אופניים וקטנועים), תחנות אוטובוס, חזיתות מסחריות, ספסלים ומערכות התשתית על גבי הבניינים (כמו למשל ניקוז). בטווח הארוך כוונה לטפל בכל הסוגיות הקשורות למבנים לשימור ולשיפוץ הכיכרות ברחוב ולעיצוב המרחב.
אין ספק שההישגים של כל אחד מהגורמים הם הוכחה לכך שכשפועלים יחד מתוך מקום אמיתי של שיתוף בין בעלי עניין והציבור – יש תוצאות מדהימות.

 

לצפייה בדיון: