להבי בכנס מתכנני הערים: התחדשות עירונית – להתחיל מהתושבים

להתחדשות מרכזי ערים היבטים שונים הנוגעים לתחומי חיים שונים כמו גם לאוכלוסיות יעד מגוונות. אחד המדדים להתחדשות עירונית הוא שיקום התשתיות, שיפוץ חזיתות המבנים ו/או בניית בניינים חדשים וריענון חיי המסחר. לא תמיד זוכרים את צרכי האוכלוסיה במרכזי הערים לפני, ולאחר השלמת ההתחדשות וצרכיה, או את הסוחרים המתפרנסים מהמרכז גם אם הוא ישן מוזנח ומתפורר. התעלמות מצרכים אלו מקשה על פעולות ההתחדשות ומעיבה על הצלחת הפרוייקטים בטווח הארוך.

כתושבת נחשפה להבי לתהליך ההתחדשות בכרם ישראל. תהליך זה הוא שהוביל אותה לעשייה ציבורית ומאוחר יותר להצטרפות למועצת העיר כנבחרת ציבור.

המסקנה שגיבשה להבי ממעורבתה המגוונת בפרוייקטים שונים של התחדשות היא שיש להתחיל מהגורם האנושי באזור ההתחדשות ולייחד מאמצים רבים להבנת צרכי האוכלוסיה הותיקה והעתידית. תהליכי שיתוף הציבור הם כלי מרכזי בהשגת מטרות אלו.

כתושבת כרם ישראל הבינה להבי שתהליכי השיקום הייחודיים שעבר אזור מרכז תל-אביב פסח על שכונות המגורים. הדגש ניתן על הפעילות המסחרית של האזור ומיתוגו, אך רחובות המגורים הסמוכים ותושביהם הוזנחו, כאשר צרכי התושביים הותיקים והעתידיים לא נלמדו. כך גם בשכונות כגון נווה צדק או לב העיר, שעברו תהליכי התחדשות וכניסת אוכלוסיה צעירה. המחסור בשירותי ציבור בהיקף מספיק וחמור אף מכך, המחסור עצום בשטחים ירוקים מעיב על הצלחת תהליכי ההתחדשות.

בצל החשש מעזיבה של תושבי האזורים המתחדשים החלה להבי, הפעם כחברת מועצה, לפעול כדי לייצר שטחים ציבוריים יש מאין. ע"י שילוב של תהליכי שיתוף ציבור וייזום מהלכים פוליטיים מקודם הנושא, בפארק קריית ספר, בפלורנטין או בפרוייקט הצירים הירוקים.

היבט אחר הוא תהליכי התחדשות עירונית המתמקדים בחידוש הפעילות המסחרית, כשהמטרה היא יצירת רחובות שוקקים עם מסחר עדכני. יוזמות אלו מתנגשות לא פעם בחשש של הסוחרים הקיימים מפגיעה במקור הפרנסה. עלייה במחירי שכר הדירה, שינוי במאפייני הצרכנים והביקושים עשוי להביא לדחיקה של הסוחרים הותיקים החוצה. חשש זה מוצא ביטוי בנסיונות לעצור את התהליכים ולשים מכשולים. כיועצת לעיריית נתניה קידמה להבי בתהליכי שיתוף הציבור בהתחדשות מרכז העיר ע"י מתן דגש על עבודה בלתי אמצעית עם הסוחרים (לצד בעלי עניין אחרים). צעדים כגון התייעצויות עם הסוחרים והצגת עמדתם בפני מקבלי ההחלטות. איששו את מערכת יחסי האמון בין הסוחרים לעיריה והביאו לשותפות של הסוחרים בפרוייקטים ואירועים במרכז העיר.

מצגת התחדשות מרכזי ערים ותהליכי שיתוף ציבור