להפסיק לזרוק ת'זבל לגינה האחורית

שיפצתם לאחרונה? חשבתם לאן נשלחה הפסולת או שהחלטתם שבטון, סיד, אריחים וזכוכית זה אורגני? מיטל להבי עם נתונים עגומים על תחום פינוי הפסולת בישראל. מציאות, שנשלם עליה ביוקר.
ירוק נושך, NRG, 22.4.08

להפסיק לזרוק ת'זבל לגינה האחורית