מבואות יפו – תכנית אסטרטגית

מבואות יפו – מצגת תכנית אסטרטגית אשר הוצגה בפני הועדה המקומית בפברואר 2005. התוכנית חלה על השטח שבין רח' הרבי מבכרך, שלמה, אברבנאל, הר ציון, הרצל ושד' בן צבי. התוכנית הוזמנה ע"י עיריית תל אביב יפו

מטרות תכנית האב למבואות יפו הן בלימת הידרדרות האזור ומיצוי הפוטנציאל. האזור הוא חלק מדרום העיר ובעל נגישות מעולה, קירבה למוקדי פעילות כגון המע"ר, איילון, יפו והים. להשקעה במקום צפויה הקרנה חיובית על הסביבה וחיזוק מגמות אזוריות חיוביות (כגון פלורנטין, בי"ס לטבע, מתחם נגה, התפתחות יפו). התוכנית מציעה חיזוק של המגורים האופייניים אך גם הקמת שכונות ייחודיות סגורות, וכן פיתוח משרדים במקום סדנאות המלאכה והמוסכים שמקום. בין הבעיות הבולטות של התוכנית ניתן למנוע את חוסר ההתמודדות עם המחסור העצום בשטחי ציבור באזור דרום העיר, כאשר התוכנית מוסיפה מגורים אך כמעט ולא שטחי גנים. בעיה דומה קיימת בתחום מבני הציבור, כאשר באזור המשווע לתוספת בתי ספר וגנים, מוסדות בריאות וקהילה לא הוקצו שטחים לצורך זה הן עבור תוספת המגורים והן עבור המגורים הקיימים בשכונות הסובבות. בעיה נוספת בתוננית היא ההישענות על הרחבת כבישים כגון שלבים והתעלמות מתואי הרכבת הקלה הנושק לה. מאחר והתוכנית היא מעמד תוכנית אב, אין כל יכולת להפקיע מתוקפה שטחים למטרות ציבוריות, ועל כן צפוי כי התוכנית לא מנוף למפנה בפיתוח האזור אלא תזכורת נוספת להזנחה העירונית של אזור דרום העיר.


myaffo