מדיניות התחבורה והחנייה בת"א – יפו

מצגת בנושא מדיניות התחבורה והחנייה בת"א -יפו שהוצגה על-ידי חברת המועצה מיטל להבי בפורום המועצה במאי 2006.