מידע תכנוני נבחר – שטחים פתוחים במתחם ביצרון

מסמך מאת צוות תכנון מזרח, אגף תכנון ובניין עיר, בנושא מתחם ביצרון. תאריך המסמך 1.2.07

אגף תכנון ובנייה – ביצרון – 1.2.07

הוספת תגובה: