מכתב הגשת ערר למליאת ועדת בניין עיר – תוכנית מתחם התחנה

ערר מתחם התחנה