מכתב פנייה לשר התחבורה בנושא תחבורה ציבורית 24/7

מכתב לשר התחבורה 04/02/14