מסגרות חינוך לגיל הרך בעיריית תל-אביב-יפו/מיטל להבי

פתרונות חינוך הולמים לילדים מגיל 0 ועד 5 הינם שירות נדרש בחברה המודרנית. העדר תיקצוב ומנגנוני בקרה מביאים למחסור בגנים לילדים בגיל 0-4. התוצאה הינה גנים פרטיים יקרים, מעבר ליכולת של זוג צעיר ממוצע, והעדר פיקוח על הפעלת הגנים.
לצד הדגש העירוני להרחבת מערך גני הילדים לגילאי 3 ומעלה, פועלת מיטל להבי להגדלת התקציבים לגנים העירוניים, ולהסדרת מעמד הגנים הפרטיים.

בהתאם לחוק לימוד חובה התש"ט 1949  מחובתה של המדינה  לספק חינוך חינם לכל ילד בישראל, מגיל 3 עד גיל 18.  עם זאת, משרד החינוך מתקצב מוסדות חינוך מגיל חמש (למעט באיזורים לגביהם הוצאו צווים המטילים חובה לספק שירותי חינוך מגיל 3). לפיכך, מיושם חוק לימוד חובה  על ידי העירייה מגיל  5 ואילך (גן חובה) כאשר ילדי טרום חובה וטרום-טרום חובה מתקבלים על בסיס מקום פנוי.

נושא הסדרת החינוך לגיל הרך, מגיל 0 ועד לגן חובה, הינו הבטחה לבוחר של סיעת מרצ ככלל ונושא המקודם ע"י מיטל להבי באופן אישי.

קידום הנושא נעשה במספר מישורים:

  • תיקצוב בניית גנים חדשים והרחבת טווח השירות גם לבני השלוש, בכל שכונות העיר
  • ייעול תהליכי הרישוי לגנים פרטיים
  • קידום חקיקה ארצית להסדרת מעמד הגנים הפרטיים ותנאי ההפעלה
  • סיוע באיתור מקורות מימון להקמת מעונות יום ומשפחתונים
  • קידום סביבת גן בריאה בגנים העירוניים

 

הוספת תגובה: