מתכננים את העתיד, שומרים על העבר

תמ"א 38 או פינוי בינוי? בניה נמוכה או גורדי שחקים? הפקעת שטחים חומים או שמירה על ריאות ירוקות? סוגיות אלו ועוד מעסיקות אותי רבות במהלך שנות כהונתי הציבורית, לא רק בשל השלכותיהם על מרקם החיים העירוני אלא גם ובעיקר בשל ההשפעות ארוכות הטווח של התכנון שמבוצע כיום על החיים שיהיו כאן בעוד כמה עשורים. לאורך שנות כהונתי בועדות המקומיות והארציות לתכנון ולבניה ניהלתי מאבקים רבים לטובת פיתוח בר קיימא, שמירה על שטחים פתוחים והגדלת היצע שטחי הציבור, בעיקר סביב גיבוש חזון העיר ותוכנית המתאר הכולל תא/ 5000.  בין יתר הסוגיות והנושאים שפעלתי ועודני פועלת לקידומם:

  • פעילות משותפת עם תושבי שכונת פלורנטין למען הגדלת היקף השטחים הירוקים והציבוריים בשכונה, מאבק שהוביל לרכישת שטחים עבור מרכז קהילתי, גינה ציבורית חדשה, מעון יום וגני ילדים ראשונים בשכונה.
  • הובלת המאבק נגד הפרטת שטחים ציבוריים למטרות כלכליות, כדוגמת "מתחם מנשיה" בנווה-צדק, ומתחם "קריית ספר" בלב העיר והקצאת פארק קריית ספר לפארק ולמוסדות ציבור, שהוכנס כתנאי בהסכם הקואליציוני, 
  • פעילות נמרצת שהובילה להקצת תקציבים לשיקום ולשימור שוק הכרמל, ובקרוב גם לתהליך שיפוצו.
  • הובלת ההתנגדות לבניה מגדלית בלב המרקם העירוני, שכללה בין היתר התנגדות לבניית מגדל נווה צדק והתנגדות לבניית מגדל רמז ארלוזורוב.
  • מאבק נגד אישור בניה למגורים על שטחים שמיועדים לצורכי ציבור גם אם מדובר בדיור בר-השגה, מתוך אמונה שיש לשמור על יעוד השטחים הציבוריים (חומים וירוקים) כדי שרק על רקע קיום מענה לצורכי החינוך והקהילה ניתן יהיה לאפשר הגדלת ציפוף עירוני.
  • דיור בר השגה לאורך כל שנות כהונתי פעלתי למען בנייה של דיור בר השגה וגיור ציבורי, אשר יהיה מפוזר בכל העיר ולא רק בשכונות המוחלשות ובלחץ שהופעל מצד סיעת מרצ בראשותי הוקמה הועדה לדיור בר השגה. בנוסף קידמתי בניה לבעלי מקצועות נחוצים בעיר, דוגמת דיור מסובסד לאחיות ואחים העובדים במרפאות ובבתי החולים בעיר, ודיור מסובסד לאנשי חינוך.
  • עיקרון ראשון במעלה בתכנון עירוני הוא שיתוף הציבור וזכותו של האזרח להשפיע סביבת חייו. כמי שהחלה את דרכה המקצועית כמנהלת שיתוף ציבור, אני מיישמת לאורך כל פעילותי הציבורית את עיקרון שיתוף הציבור וחותרת כל העת להעמיק את המעורבות הציבורית בעיצוב פני העיר בכל תחום ותחום ובייחוד בתחום התכנון העירוני, כי חכמת ההמונים היא כבר עובדה מוגמרת.
  • התנגדות עיקשת לתפיסת ה"מתחמים", שהוכיחה שלא רק שהיא לא עובדת וכל אותם מתחמים עומדים שוממים ומיותמים, היא גם סותרת את מדיניות התכנון העירונית של רחובות בשתי וערב (כמו במרכז העיר).
  • פעילות למען ציפוף עירוני שפוי, תוך שמירה על שמירה על קו רחוב ומרקם עירוני, שמירה על קו החוף וקידום תחבורה ציבורית וחלופית.