נאום במועצת העיר להקמת השדולה לתחבורה. ההצעה התקבלה