נוהל הטיפול של עיריית תל-אביב-יפו בזיהום הים

מצגת טיפול בזיהום חופי הים ת"א-יפו

טיוטת נוהל הטיפול בזיהום בחופי ים ת"א-יפו