חומרי רקע לדיוני המליאה בנושא תוכנית המתאר 4.7.11

סדר יום דיון מליאת המועצה בתוכנית המתאר 4.7.11

תוכנית המתאר – דו"ח מסכם לסדנאות

4.7.11 דראפט