סדר יום ישיבת הועדה המחוזית לתכנון ובנייה 6.4.09

בין הנושאים שעל סדר היום: בקשה לאישור הסכם בין עיריית תל-אביב לבין חב' שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ.

סדר יום ועדה מחוזית 6.4.09

הוספת תגובה: