עיריית תל אביב נדרשת לשלם ארנונה עבור השטח שבבעלותה בבניין גן העיר

arnonacityhall