על-פי דו"ח משמר המועצה בירוק: מיטל להבי חברת מועצה מצטיינת

"דו"ח משמר המועצה לשנים 2004-2005" בודק את פעילות חברי מועצת העיר תל-אביב-יפו בנושאים הסביבתיים במחצית הראשונה של הקדנציה, ומשווה את פעילותם להבטחות ולהצהרות של חברי המועצה מלפני הבחירות בשנת 2003. הדו"ח מצביע על חברת המועצה מיטל להבי כאחת מחברי המועצה המצטיינים והבולטים בפעילות הסביבתית ובהצעות לסדר שלהם.מטרת הדו"ח להוות כלי עזר לתושבי תל-אביב-יפו, שאיכות החיים והסביבה יקרים להם, בעת שילכו לקלפי בשנת 2008 בבחירות לראשות העיר ומועצת העיר.כמו כן, נועד הדו"ח להשפיע על שקיפות בפעילות העירייה, ולעודד את חברי המועצה לפעול בשנתיים שנותרו עד גמר הקדנציה למילוי הצהרותיהם והבטחותיהם מלפני הבחירות.

עמ. 2מטרות והגדרות הסקר.
עמ. 11סיכום ממצאים: חברת המועצה מיטל להבי.
עמ. 19-21נוכחות בוועדות והצעות לסדר של חברת מועצת העיר מיטל להבי.
עמ. 46-97טבלאת השוואה התחייבות\הצהרות מול פעילות.

דו"ח משמר המועצה בירוק