ערר פינוי בינוי רקאנטי

תכנית הפינוי-בינוי המוצעת ברקאנטי, רמת אביב, כוללת פינוי בינוי של 96 יחידות דיור, הריסה של בניינים בני 4 קומות, בניית 306 יחידות דיור חדשות כולל דיור בר השגה ובניית 3 בניינים של 31 קומות כולל קרקע ומתקנים טכניים. הערר טוען כי יש לבטל את התכנית מהסיבות הבאות: תוכנית טרום זמנה ללא הצדקה
חורגת מתוכניות המתאר, הבינוי פוגע בסביבה הקרובה, פגיעות במערכת התחבורה, תוספת הצללה והחשכה בדירות ובשצ"פ, הגדלת הלחץ על מערך שירותי ציבור, מטרדי בניה חריגים והחישובים הכלכליים לא בהירים.
מצגת הערר הוכנה בסיוע תושבי השכונה.

לכתבתה בנושא פינוי-בינוי ברקאנטי של אבירמה גולן, 'לבנות עתיד בתל אביב', וואלה!, 27.5.08

תוכנית הפינוי-בינוי ברקאנטי הוקפאה בעקבות הערר, כתבתו של אורי חודי. לכתבה מכלכליסט, 28.5.08.

ערר פינוי בינוי רקאנטי


 

הוספת תגובה: