ערר רחוב המשור

ערר על החלטת ועדת בניין עיר רחוב המשור 18, רחוב המשור 20 ת"א גוש 7051 חלקה 90.

ערר רחוב המשור 14.03.2007

הוספת תגובה: