ערר תדמ"ת 2006

אזור התעשייה רמת החי”ל – עתידים נמצא בהליך מואץ של שינוי הכולל הגדלה מואצת של שטחי הבנייה במקום. הפיתוח גורר עימו עומסי תנועה ניכרים, אשר גורמים למפגעי רעש וזיהום אויר הן באזור התעשייה עצמו והן בשכונות הסובבות אותו- ישגב, רמת החי"ל ונווה שרת במעגל הראשון, ושאר שכונות רובע צפון מזרח במעגל השני. תושבי השכונות הסובבות התנגדו לתוכנית בשל ההגדלה המשמעותית של העומסים על מערכת הדרכים וכך הכבדה של זיהום האויר תושבי האזור הכינו תוכנית חליפית למערך תחבורתי.
בדיאלוג עם העיריה התקבלו עקרונות התוכנית והוכנה ע"י העיריה תדמ"ת 2006. עיקרי התוכנית: חיבור האזור עם כביש 4 ע"י הזנה מכיוון מזרח למערב והורדת העומסים מראול ולנברג ודבורה הנביאה.
התכנית לא יצאה אל הפועל בשל הצורך להפקיע שטח של 2 דונם מחברת החשמל.
מצגת הערר הוכנה בסיוע תושבי השכונה.

28.5.2008 מליאת מועצת העיר החליטה לדחות את הערר של חברת המועצה מיטל להבי. לכתבה מעיתון צפון העיר.

ולכתבה מהעיתון כלכליסט "רמת החי"ל נגד חברת החשמל" של אורי חודי, 18.6.08

ערר תדמ"ת 2006

 

הוספת תגובה: