פלורנטין

פלורנטין – רקע

פלורנטין הינה "שכונה" במלוא מובן המילה. השכונה הוותיקה מייצגת כבר מראשיתה את מגמות הציפוף הנחוצות כל כך למרכזי ערים (תמ"א 35). כך, תכנית יפו B שאושרה עוד בתקופת המנדט הבריטי, עומדת ביעדי המינימום והמקסימום לייעול השימוש בקרקע עירונית – שהוגדרו כאמור בשנת 2005 בתמ"א 35. תוכנית זו מאפשרת גם כיום, לאחר כמעט 4 עשורים של דעיכה, תנופת בניה מחודשת בשכונה. עם זאת, בתכנית יפו B קיים מחסור עצום בשטחי ציבור ובשטחים ירוקים ועם העלייה בסטנדרטים התכנוניים מחסור זה הופך להיות קריטי יותר ויותר לחיי קהילה סבירים בשכונה. שכונת פלורנטין מתמודדת היום עם תוכניות בניה צפופות בחלקי השכונה היחידים בהם ניתן להפקיע או לרכוש שטחים ציבוריים. התוכניות מעלות את הצפיפות בשכונה, ללא הצדקה תכנונית, ומוסיפות עוד ועוד תושבים המתחרים על גנים ומוסדות ציבור שאינם בנמצא. תוכניות אלו, למרות שהן במתכונת של "פינוי בינוי", לא מפרישות די שטחים לתיקון המצב בשכונה. בשנות התשעים הכינה עירית תל אביב יפו תוכנית אב לפיתוח השכונה, אך לא הקצתה את המשאבים הדרושים ליישומה. בשכונה קמה "קבוצת פעילי פלורנטין"  הנלחמת על עתיד השכונה.

לעיון בהצעה לסדר בנושא "פלורנטין לאן?" שהוגשה ע"י מיטל להבי לישיבת המועצה – לחצו כאן

פלורנטין – מתחם החרש והאומן – מתחם אברבאנל (מצגת)
דיון בשאלת הפיתוח המאוזן בשכונת פלורנטין שיזמה מיטל להבי בישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון 30.12.04. המצגת סוקרת את מצב השכונה כיום, את המחסור בתשתיות ושטחים ציבוריים פתוחים ודנה בשאלת עתיד השכונה ותוכניות הבנייה בה בעתיד. המצגת נערכה בשיתוף קהילת החברה להגנת הטבע בתל אביב יפו.

מצגת ועד הפעולה של תושבי פלורנטין 'לא על הגב שלנו'


'המאבק על עתיד שכונת פלורנטין' מאת ליאת איזקוב

מאמר מאת ליאת איזקוב – בן שטרית, חברה בקבוצת פעילי פלורנטין, המספר על הרקע של השכונה, על המאבק למען פלורנטין ועל תהליכי ההתחדשות העירונית ושיתוף הציבור בתכנון.

מיטל להבי על הבמה ב'יום פלורנטין' 

אתר מטה המאבק למען עתיד פלורנטין
בעיריית תל-אביב מופקדות כיום מספר תוכניות שעוסקות בשכונת פלורנטין. מכלול התכניות עומדות לשנות מקצה לקצה את חלקה המערבי, ואת השכונה בכלל. מתוך דאגה אמיתית לעתיד השכונה ואופייה פועלת קבוצת תושבי השכונה במישורים רבים לשינוי התוכניות ודורשים לשתף את התושבים בתהליכי קבלת החלטות על עתיד ביתם. פרטים נוספים באתר המאבק.

אתר קבוצת "מהפך" בפלורנטין
קבוצת "מהפך" בפלורנטין המונה כ – 12 נשים נפגשת כשנה וחצי במבנה של העמותה המשמש במהלך היום כמרכז עבור ילדי השכונה. הקבוצה פועלת למען השכונה ולמען חיזוק התושבות בה. הקבוצה פועלת בהדרכתה של עו"ד קלריס חרבון ובסיוע עמותת במקום.

ניצחון זמני לתושבים: יוקפא הדיון בהקמת מגדל במתחם ניבה בדרום ת"א/ אורי חודי
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ממליצה שלא לקדם בינתיים את התכנית להקמת מגדל בן 30 קומות בין הרחובות נחלת בנימין, דרך יפו וגת רימון. דורשת מהעירייה להציג תכנית מפורטת לבניית מגדלים באזור…חברת מועצת העיר תל אביב, מיטל להבי, שחברה גם בוועדת תכנון ובנייה, אמרה לאחר הדיון כי: "איזור דרך אילת ומתחם המסילה מאוד צפוף אורבאנית ומאופיין בבנייה נמוכה. אנחנו יודעים שצפויים עוד מגדלים וראוי שנבחן את התוכנית הכוללת של כל האזור. צריך לראות את כל התמונה לפני שמאשרים תוכנית למגדל באזור".  הכתבה התפרסמה בכלכליסט, 9.7.08