פרוטוקול ועדת תחבורה מיום ה- 8.12.2019

נושא הדיון : תחבורה בשבת והרפורמה במוניות השירות

לפרוטוקול הדיון לחצו כאן