פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית לתכנון ובנייה 18.2.09

בדיון נדונו התוכניות הבאות: איחוד חלקות למגרש בניה אחד והפרדת רצועות קרקע נגוש 6973 חלקות 1,2, רח' טורי זהב דיון באיחוד וחלוקה – דיון רגיל, חלוקה למגרשי בניה בגוש 6615 חלקה 11 דיון בחלוקה,
תכנית 3001 כיכר השוק , בקשה לתביעות לפי סעיף 197 לחוק התו"ב- תביעות פיצויים, תשרי 16/כסלו 00 – הגדרת מגרש משני דיון נוסף, שינוי זיקות הנאה בין בניינים 1,2 ו- 3 בתב"ע 1116א1 – דיון נוסף,
בר-אילן 9 – דיון בהתנגדויות, טרומפלדור 4-6 דיון בהתנגדויות, יהודה הנשיא 38 – דיון בהתנגדויות, מתחם טאגור – דיון נוסף, תכנית עיצוב למתחם החוף המערבי (מנטה ריי), מתחם שער ציון – דיון בהפקדה, פינס 11 (2) דיון פנימי לצורך קבלת החלטה בלבד – לאחר שמיעת התנגדויות לתכנית, בית הבורסה לנירות ערך תיקון החלטה מיום 21.1.1009, מתחם בן יוסף (4) דיון בהתנגדויות, סמינר הקיבוצים (3) דיון בהפקדה (4).

פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית 18.2.09

הוספת תגובה: