פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית 22.7.09

בישיבה הוחלט בין היתר להגיש ערר למועצה הארצית לתכנון ובנייה על החלטת הועדה המחוזית בנושא מגדל אסותא.

פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית 22.7.09

הוספת תגובה: