פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית 8.7.09

בדיון נדונו התוכניות הבאות: תכנית 2615א' – יצחק אלחנן מרכז – תביעות פיצויים דיון בפיצויים (2), סלומון 7 פינת הנגב 13 דיון בהפקדה, כיכר עליה ב'- תכנית בינוי דיון בהפקדה, יגאל מוסינזון 35 דיון בהפקדה, תוספת זכויות במיקדו סנטר דיון בהפקדה, תוספת חדרי יציאה לגג לתע"א 1116א-7 עפ"י ג1 דיון בעיצוב ארכיטקטוני, בית גזית -שינוי שלביות דיון בשינוי שלביות, מרכז נווה עופר – דיון בהתנגדויות.

הוספת תגובה: