פרוטוקול ישיבת ועדת תכנון ובניה 11.6.08

הישיבה נדונו הנושאים הבאים: צירלסון 10 דיון בהתנגדויות, ויטל חיים 20 דיון בהפקדה, בקשה לתביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק בגין תמ"א 38 רח' ברנר 8 דיון בפיצויים, בקשה לתביעת פיצויים בגין תכנית 2988 , רח' בן סרוק 10-24 דיון בפיצויים, תביעת פיצויים בגין תכנית 2988 , מתחם ההסתדרות דיון בפיצויים, אחווה 6 (2) (הת) (2) הבהרת חישוב שטחי הבניה על פי תכנית 2277, תכנית מתאר ח' – תכנית חניה (6) , רכבת קלה – תחנת אליפלט דיווח לוועדה על גישה לחלקה והפקעות נדרשות לאור שינוי מיקום התחנה, מתחם הרב קוק להחלטה בלבד לאחר סיור במקום, גבעת אנדרומדה- תב"ע להחלטה בלבד לאחר סיור במקום, הסלסלה 11 להחלטה בלבד לאחר סיור במקום, ועוד.

פרוטוקול ישיבת ועדת תכנון ובניה 11.6.08

הוספת תגובה: