פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13

ישיבה מס' 13 – עמ' 56-53
הצעה לסדר – חוק עזר עירוני לפיקוח ואכיפה בנושא קרינה
מיטל להבי:"…הנושא שלי היום זה הנושא של אנטנות סלולריות, שאני חייבת להגיד שמתחילת הדרך בעיר הזאת זה נושא שמציק לי…המצב היום למעשה הוא, שנותנים לחתול לשמור על השמנת. זאת אומרת, החברות הסלולריות הן אלו שמבצעות את בדיקות הקרינה, ומגישות לממונה על הקרינה את הבדיקה שהם בצעו לאנטנה שהם התקינו. זה המצב, והממונה על הקרינה עושה בדיקות מדגמיות בלבד. ויש אדם אחד שעושה את כל הבדיקות בכל מחוז תל-אביב, אז הוא לא מגיע במדגמים שלו להרבה מקומות. אנחנו, בוועדה המקומית של עיריית תל-אביב, החלטנו עוד לפני מספר חודשים יחד עם חברי לוועדת האנטנות, לוינטל וארנון גלעדי, שוועדה מקומית לא תאשר יותר אנטנות סלולריות, מפני שאנו מהווים חותמת גומי, העברנו את הנושא של חותמת הגומי לרשות הרישוי… ההצעה שלי בפשטות היא, שלא לתת בידי החברות הסלולריות את האחריות לבדיקת עוצמת הקרינה. אני אומרת שאנו צריכים להטיל מס על החברות הסלולריות, לקחת מהן היטל או מס בגין כל התקנה של אנטנה ברחבי העיר. את ההכנסות האלה אנו צריכים להעביר לרשות לאיכות הסביבה, שתקים יחידה למדידת קרינה. ואני מדברת על קרינה גם מאנטנות מסוגים שונים, לא רק מהסלולריות, גם משנאים, גם מטרנספורמטורים, גם מקווי מתח גבוה. אותה רשות סביבה ביחידה לקרינה, היא זו שתמדוד את הקרינה, אז יהיה לנו לפחות פיקוח, פיקוח על כך שלפחות מה שכתוב בהיתרים אכן נכון, ומה שאנו מתירים, לפחות לפי החוק, גם אם הוא מוגבל כיום בארץ והוא לא מבטיח במלואו את בריאות הציבור, לפחות נפקח שהחוק אכן יקוים…אני מבקשת להצביע היום על קבלת ההצעה להטיל היטל, ולבקש מהגורמים המשפטיים בעירייה לשבת ולחוקק את החוק בצורה שיעבור ויתקבל כחוק עזר עירוני…"

 

הוספת תגובה: