פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 27

בע"ע 7 של הפרוטוקול, חברת מועצת העיר מיטל להבי אמרה: "…ההצעה לסדר שאני מעלה בפניכם היום מבקשת לקיים דיון במדיניות התנועה והתחבורה בעיר תל-אביב יפו. קיומה של מדיניות ותכנית או אי קיומה הוא נושא חשוב- שחשוב לדון בו במתכונת רחבה במועצת העיר ובהשתתפות כל חברי המועצה…"

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 27 – 13.03.2005

הוספת תגובה: