פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 45

ע"ע 11-21 הצעה לסדר של חברת המועצה מיטל להבי בנושא שיקום ושימור שוק הכרמל:"אבל השוק הוא עובדה קיימת, לא ניתן להתכחש אליה, הוא לא רק אתר תיירותי אלא גם מקור פרנסה למאות משפחות, שלולא התפרנסו ממנו- היה צריך לשקם אותן באמצעות הרווחה. הגיע הזמן להפוך את השוק למחוייבות עירונית-אמיתית ולפתור את הבעיות הסטטוטוריות שלו, להפוך אותו לפרוייקט דגל באמצעות תכנית שתכיר בקיומו, תשקם אותו ותשמר את אופיו. כמו שעשינו שימור לבאוהאוז, אני חושבת שצריך לעשות שימור לאופי של השוק, לא רק מבחינת המבנים- שאולי הם לא ראויים לשימור כל כך, אבל מבחינת האופי והבסיס החברתי שעליו הוא בנוי."

פרוטוקול ישיבת המועצה 02.07.2006

הוספת תגובה: