פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 50

פרוטוקול ישיבת המועצה 21.11.2006

הוספת תגובה: