פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 55

בפרוטוקול זה ישנו דיון מפורט של חברי המועצה בהצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2007. בע"ע 29-31 נאומה של חברת המועצה מיטל להבי:"…בתקציב 2007 חצינו את קו ה – 3.5 מיליארד שח', ולמעשה התקציב מבטא מדיניות עירונית של העיר ושל נבחרי הציבור שלה. בתקציב הזה נעצרה המגמה של הקיצוצים בתקציבי החינוך והרווחה, וכמו שאמרה גם יעל וכמו שאמרו קודמי, לא מעט בזכות המעורבות והפעילות של חלק מחברי המועצה- שהגיעו לדיוני פורום מנכ"ל, ושהביעו עמדה חד משמעית כנגד המשך הקיצוצים בתקציבים האלה… לצד זה ראוי להזכיר, גם את האקטיביזם של פעילי שכונות מכל העיר, שיצאו בקריאה למניעת המשך הקיצוצים."

פרוטוקול ישיבת המועצה 24.12.2006

הוספת תגובה: