פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 57

בעמ' 3 של הפרוטוקול תשובת העירייה לשאילתא מס' 31 של חברת המועצה גב' מיטל להבי מתאריך 19/12/2006. בשאילתא: לאלו תאגידים יש נכסים ו/או זכות למכירת נכסים? מי מהתאגידים מכר במהלך השנים 2003 ועד היום נכסים, אילו נכסים, באילו סכומים, ולמה יועדו ההכנסות?
בעמ' 30-39- הצעה לסדר של גב' מיטל להבי- עתודות קרקע בתל-אביב יפו ושימוש מושכל בשטחים פתוחים- עמ' 31: "שטחים ציבוריים פתוחים- כולם יודעים את זה, זה התשתית לקיומה של איכות חיים בעיר בת קיימא. עיר לא בת-קיימא לא צריכה אותם, אבל עיר בת קיימא- שרוצה לקיים את החיים שלה גם אחרי חגיגות ה- 100,צריכה לדון בעתודות הקרקע שלה למען איכות החיים העתידית של התושבים שגרים בה. "

פרוטוקול ישיבת המועצה 11.02.2007

הוספת תגובה: