פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 60

בעמ' 3 של הפרוטוקול תשובת העירייה לשאילתא שאילתא מס' 36 של חברת המועצה גב' מיטל להבי מתאריך 7/3/2007 בנושא בריכת גורדון:"לאור היותה הבריכה היחידה בכל איזור מרכז העיר, והיחידה שמכילה מים טהורים (כאשר מי הים שלנו ידועים באיכותם הירודה) – מבקשת לברר מתי עומדת בריכת גורדון להיפתח שוב להנאת הציבור התל-אביבי, ציבור המתרחצים והמינויים. והאם כבר באביב הקרוב נזכה לרחוץ שוב במימייה ? או מתי נזכה ?"

ע"ע 18-31 בפרוטוקול – הצעה לסדר היום של חברת המועצה מיטל להבי בנושא פארק הירקון – הירוק או הבטון- דילמות בהרחבת הפארק:"אני מבקשת שיינתן מעמד ברור למועצת העיר בהחלטות, באמצעות כך:
שתכניות שנוגעות לנחל ולתחום המרחב שלו- תובאנה לידיעת חברי המועצה כאן, בפורום מליאת המועצה, לא כוועדת תכנון בניין עיר, אלא כפורום- כחברי מועצה. אני מבקשת שהן תובאנה לאישור מועצת העיר טרום הגשתן לוועדות הסטטוטוריות. יש לנו כמה וועדות סטטוטוריות שנוגעות באישור של תכנונים, ואני מבקשת שכל התכניות תובאנה לפה טרום אישורן."

פרוטוקול ישיבת המועצה 13.05.2007

הוספת תגובה: