פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 71

בע"ע 16-17 פנייתה של חברת המועצה מיטל להבי בנוגע לשאלת חופש המידע ומתן אפשרות לכל תושב לקבל מידע על פעילות העירייה ושיקוליה, אפשרות עיון במסמכים, וכמובן אפשרות של השתתפות של קהל בדיונים :"ביום ראשון ה- 23.12 התכנסה מועצת עיריית תל-אביב יפו לדיון שעניינו אישור תקציב העירייה. בכניסה לאולם המועצה במרכז עינב התרחשה הפגנה של "מגמה ירוקה", אך לצידם גם היתה התכנסות של אזרחים אשר באו לצפות בישיבה ולממש את זכותם הדמוקרטית. כל אזרח שהגיע למקום לא יכול היה שלא להבחין במחסומים הרבים אשר חסמו את הכניסה למקום ובנוכחות של עשרות אנשי בטחון. הכניסה למקום נאסרה למי שאינו חבר מועצה, עובד עירייה או עתונאי. "

פרוטוקול ישיבת המועצה מס' 71 – 13.01.2008

הוספת תגובה: