פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 78

בישיבה העלתה חברת המועצה מיטל להבי הצעה לסדר בנושא "הצעות לסדר-גילגולן וגורלן". להבי בדקה את גורלן של הצעות לסדר יום שמוגשות על-ידי חברי המועצה. "מצאתי שעד היום קיימנו 77 ישיבות מועצה, ב-34 ישיבות מתוכן הוגשו הצעות לסדר, ובסה"כ הוגשו 138 הצעות לסדר. מתוכן אושרו 33 לדיון במועצה, 44 הועברו לדיון בוועדות שונות או בפורום מועצה מתוך כוונה להחזיר אותן לדיון במועצה ו-61 הצעות נדחו על פי רוב, בהמלצת ראש העיר".

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 78 – 03.08.2008

הוספת תגובה: