פרוטוקול ישיבת פורום משאבי חינוך מס' 1

עם התחלת הקדנציה ומינויה כסגנית ראש העיר וממונה על משאבי הגיל הרך, מעלה להבי את נושא תשתית החינוך לגיל הרך על סדר היום.
מיטל להבי, הממונה על תחום משאבי החינוך לגיל הרך אמרה בישיבה: "במסגרת מאזן ההגירה החיובי, הופכת כיום העיר תל אביב יפו לעיר של משפחות. יותר ויותר תושבים בוחרים להקים כאן את ביתם ולגדל כאן את ילדיהם, וכתוצאה מכך הדרישה למסגרות חינוכיות הולמות, הולכת וגדלה. החל משנת 2005, מערך הגנים בעיר התרחב ונוספו עוד עשרות גנים עירוניים וכן גנים פרטיים רבים, בראייה כוללת תחת קונספט זה של השארת משפחות בעיר והעצמת החינוך מלידה , עולה על השאלה כיצד ליצור רצף פיזי וחינוכי מיטבי. אם נשכיל להשקיע בחינוך כבר בגיל הרך, אנו נקצור את הפירות בגיל בוגר יותר".

מצגת פורום משאבי חינוך 1
פורום משאבי חינוך סיכום ישיבה מס 1 מתאריך 07.06.2009

הוספת תגובה: