פרוטוקול פורום מטרופולין בתנועה מיום ה- 6.11.19

הפורום המטרופוליני עסק בשתי סוגיות מרכזיות: הרפורמה במוניות השירות והפעלת תחבורה בסופי שבוע.

לפרוטוקול המלא לחצו כאן