רוצים עוד עצים לשכונה שלכם?

חישבו עולמי, פעלו מקומי: 100,000 עצים לתל אביב. תושבי תל אביב-יפו החברים בפורום הירוק מבקשים לשתף את הציבור הרחב בפרויקט ייעור עירוני, למען שיפור איכות האוויר ומראה המרחב הציבורי ולסיוע במאבק בהתחממות הגלובלית.

מטרות הפרויקט:

• הצללת המדרכות במרכז העיר, על ידי נטיעת עצים בתוך חצרות הבתים בסמוך לגדר הקדמית, ליצירת מרחב מוצל ונוח לתנועה להולכי רגל.

• הצללת חצרות הבתים, ליצירת מרחבים נעימים לשהייה בקיץ.

• חסכון באנרגיה על ידי הצללה לקומות הנמוכות בבניינים.

• ספיחת פחמן דו-חמצני להפחתת זיהום האוויר והפחתת אפקט החממה.

• שיפור איכות האוויר על ידי ייצור חמצן וספיחת מזהמים שונים כגון פיח ואבק.

• טיוב הקרקע וסיוע בחלחול מי נגר עילי למי התהום.

• מתן בית גידול לבעלי חיים.

• שיפור הנוי ומראה המרחב העירוני.

• רתימת מספר רב של תושבים לפעילות סביבתית, תוך מתן תחושת בעלות ושיתוף בפרי עמלם.

• המשך פרויקט "אמץ עץ", ומתן אחריות לתושבים ולילדים לגידול העץ "שלהם".

סוגי העצים ומיקום הנטיעות:

• יוצע מגוון עצי נוי וצל, עצים מהמגוון הביולוגי הטבעי של הארץ ועצי פרי.

• יחולקו עצים לנטיעה עצמית בחצרות הבתים. במידת האפשר יינתן סיוע לנטיעה.

• יינטעו עצים בבתי ספר, במוסדות ציבור וייבחנו מקומות נוספים כפי שיציעו התושבים.

• נשאף להגיע לעץ על כל 50 מ"ר שטח חצר פנוי. יש לשמור מרחק 1.5 מ' מגדרות וקווי ביוב, ו- 3 מ' מהבניין. מדרום לבנין יש לטעת עצים נשירים בלבד, לסיוע בחימום סולרי פסיבי בחורף.

שיתוף תושבי העיר:

• פעילות חינוכית בבתי הספר ובתנועות הנוער.

• שיתוף התושבים וועדי השכונות בהחלטה מה והיכן לנטוע.

• טיפול בשכונות שלמות ככל הניתן, אפשרות לקבלת יעוץ מאדריכל נוף.

ברצונו להתחיל בנטיעות בסתיו 2008 , עם תום שנת השמיטה. לצורך ההתארגנות אבקש סיועכם במתן אומדן ראשוני לכמות העצים שתידרש בכל אזור.

לפרטים:

jacobgilat@yahoo.com הפורום הירוק – יעקב גילת

טל': 03-5660960 ,tlv2@spni.org.il , החברה להגנת הטבע בתל אביב-יפו

lev_aier@mail.tel-aviv.gov.il – מינהלת רובע לב העיר

הוספת תגובה: