מכתב מאת מזכיר ועד רמת החי"ל

לממוענים שלום                                                           18.6.08

ועדת תכנון ובניה של מועצת עיריית תל אביב יפו דחתה את העירעור של חברת המועצה מיטל להבי, שדרשה לקבל את דרישת התושבים – לפתוח את רחוב הברזל מזרחה, כנתיב כניסה נוסף לכל הבאים מצפון ומדרום.

העירעור נידחה למרות שכל חברי הוועדה, כולל בסיכומים, הסכימו שההצעה היא הפתרון הטוב ביותר למצוקת התנועה. הסיבה, אי רצון להתעמת עם חברת החשמל. לעירייה זכות חוקית להפקיע עד 20% מהשטח גם ללא פיצוי.

אולם חברת החשמל רוצה לבנות במקום מגדלים נוספים. שאגב, גם הם יזדקקו לכביש מוצא. אולם, עד שהעירייה לא תאשר תוכנית זו הם אינם מסכימים לדרישתנו.

מאחר שהעירייה מייצגת את האינטרס שלנו, משלמי המסים אנו דורשים שתפעל לפי החוק, ותפעיל סמכויות שניתנו לה על ידי המחוקק.

בישיבה שנערכה השבוע בהשתתפות נציגי עמותת "אדם טבע ודין", ועד רמת החי"ל, הקריה החרדית ובהסכמת ועד נווה שרת הוחלט לנקוט בצעדים משפטיים. עמותת "אדם טבע ודין" נטלת על עצמה את ההוצאות הכרוכות.

אולם לוועדי שכונות אין תקציב וגם אינם רשאים לנהל כספים.

עורך הדין יחיאל שמיר המייצג את ועד רמת החי"ל, בהתנדבות מזה שנים, נטל על עצמו להגיש את התביעה בשם הוועדים והנפגעים האחרים.

הגשת התביעה כרוכה באגרות ויתכן שתהיינה הוצאות נוספות.

אי לכן אנו פונים אליך לתרומה. אין מדובר בתרומות גדולות. אולם אם רבים ממקבלי מכתב זה יתרמו – הבעיה תבוא על תיקונה.

כמובן אם אחד המשרדים יגיש תביעה מצידו, בשיתוף פעולה עם עמותת "אדם טבע ודין" לעורך הדין חילי שמיר –יבורך.

את השיקים שילחו לשמעוני אליעזר ת.ד. 13051 רמת החי"ל תל אביב.

קבלות יישלחו ממשרדו של עו"ד חילי שמיר, שיקבל את השיקים.

אנא התייחסו לפניה בחיוב אסור שעמותת "אדם טבע ודין" תעמוד לבדה בפני השופטים ללא נציגי הנפגעים.

בכבוד רב

ובתודה

שמעוני אליעזר

מזכיר ועד רמת החי"ל

טל' 0522599997

הדואל מופיע