שאילתא בנושא העבודות להסטת נתיבי איילון בשכונת נווה עופר

שאילתא של חברת המועצה מיטל להבי לראש העיר רון חולדאי בדבר עבודות הסטת נתיבי איילון המתבצעות בצמוד לבית הספר שז"ר בשכונת נווה עופר. בשאילתא נשאל ראש העיר מה מתכוונת העירייה לעשות בכדי למנוע מטרדי רעש מתושבי השכונה וילדי הבית ספר? כמו כן, האם ישמור על רצף של שטחים ציבוריים פתוחים בהתאם להחלטת הוועדה המחוזית?
מתשובת ראש העיר המצורפת עולה שתוקם גדר אקוסטית זמנית עד להקמת קיר קבוע בגובה 6 מטרים. כמו כן טוענת העירייה שהעבודות מתבצעות בהתאם לתכנית המקורית שאושרה ע"י הוועדה המחוזית.
מצורפת פניית תושבי שכונת נווה עופר אל חברי מועצת העיר.

 

פניית ועד נווה עופר אל חברי מועצת העיר

פניית ועד נווה עופר אל חברי מועצת העיר

 

שאילתא מס' 40- בנושא נווה עופר

שאילתא מס' 40- בנושא נווה עופר

תשובת ראש העירייה

תשובת ראש העירייה