תוכניות הבנייה רובע 2 – עבר הירקון מזרח

טבלת תוכניות – רובע 2 – עבר הירקון מזרח

מפת פוטנציאל פיתוח - רובע 2 - עבר הירקון מזרח

מפת פוטנציאל פיתוח – רובע 2 – עבר הירקון מזרח

הוספת תגובה: