תוכנית מתאר מחוזית (תמ"מ) מס' 5 למחוז תל אביב

תוכנית מתאר מחוזית (תמ"מ) מס' 5 למחוז תל אביב. התוכנית הופקדה לעיון הציבור בתאריך 23.4.2004 וטרם אושרה. התוכנית עוסקת בהקצאת קרקעות בתחומי המחוז לשימושי הקרקע השונים ולתשתיות. בין השאר כוללת התוכנית  אזורים מוטי תחבורה ציבורית סביבם ינתנו אחוזי בניה גבוהים במיוחד, רצועות של שטחים ירוקים מטרופוליניים (כגון פארק הירקון, רצועת הנופש, פארק איילון, פארק הרצליה. אזורי תעשיה, מתחמים לשימור ועוד. בין המתנגדים לתוכנית הפורום הירוק לאיכות החיים של תושבי תל אביב יפו, וכן עמית מנדלסון שביקש לכלול אתרי טבע עירוני בתוכנית, התנגדות שהתקבלה וכיום מוזמנת תוכנית אב לאתרי טבע עירוני בתחומי המחוז. ניתן לצפות בתשריט התוכנית באתר משרד הפנים http://www.moin.gov.il/בעמוד תוכניות מתאר ארציות. יש לבחור את התוכנית המבוקשת וללחוץ על כפתור התשריט. יש לפעול לפי ההנחיות ובעזרת כפתור הזכוכית מגדלת (מצד שמאל) להגדיל את אזור תל
אביב.

תמ"מ 5